Jump to content

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Making a robot stop a penalty - Using Q Learning and Transfer Learning

Ruben van Heusden

Tags: BSc, RL, Keeper

2016

2015

2014

2013

2012

A Dynamic Kick for the Nao Robot

Inge Becht, Maarten de Jonge, Richard Pronk

Tags: Technical-Report, Stability, Kick, Kinematics

2011

Dutch Nao Team – Code Release 2011

Camiel Verschoor, Auke Wiggers, Duncan ten Velthuis, Anna Keune, Michael Cabot, Sander Nugteren, Erik van Egmond, Hessel van der Molen, Robert Iepsma, Maurits van Bellen, Merel de Groot, Eszter Fodor, Richard Rozeboom, Arnoud Visser

Tags: Code

2010

Finding a goal at the other side of the field

Maurits van Bellen, Robert Iepsma

Tags: Perception

2009

2008

2007

2006

2005

2004